Về tôi

English


*

*

*

Học vấn

 • Tiến sĩ Toán học, hạng xuất sắc 5/5 (trung bình tối thiểu 5/5, luận án 5/5), Đại học Oulu, Cộng hoà Phần Lan; cố vấn luận án: GS. Peter Alexander Hästö và GS. Juha Kalevi Kinnunen

Giải thưởng (honors and awards)

 • 2011: Giải thưởng Khoa khoa học, ĐH Oulu, 1200 ơ rô để đi đọc báo cáo khoa học tại FSDONA2011, Cộng hoà liên bang Đức
 • 2011: Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Oulu do Viện hàn lâm khoa học Phần Lan tài trợ
 • 2011: Phần thưởng 1000 ơ rô (ĐH Oulu: 500, Khoa: 500) sau khi bảo vệ xuất sắc và đạt điểm tuyệt đối cho luận án Tiến sĩ.
 • 2010: Học bổng nghiên cứu 9600 ơ rô từ Khoa khoa học, ĐH Oulu
 • 2010: Giải thưởng  Khoa khoa học, ĐH Oulu, 1970 ơ rô để đi đọc báo cáo khoa học tại Hội nghị Toán học thế giới, Cộng hoà Ấn Độ
 • 2009: Học bổng nghiên cứu 8750 ơ rô từ Quỹ Magnus Ehrnrooth
 • 2008: Học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oulu do Viện hàn lâm khoa học Phần Lan tài trợ
 • 2008: Học bổng 895 ơ rô từ FSDONA2008 để đi đọc báo cáo khoa học tại Cộng hoà Phần Lan
 • 2007: Học bổng NTH 750 đô la Mỹ vì có thành tích nghiên cứu xuất sắc
 • 2005: Học bổng Odon Vallet 200 đô la Mỹ vì tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi

Công trình toán

Một số bài chọn lọc:

 • Lê, U.V.: A semi-linear wave equation with space-time dependent coefficients and a memory boundary-like antiperiodic condition: a low-frequency asymptotic expansion. J. Math. Phys. 52, 023510 (2011), 23 pp. [MR2798408, ISI-SCI]
 • Lê, U.V.: A semi-linear wave equation with space-time dependent coefficients and a memory boundary-like antiperiodic condition: regularity and stability. J. Math. Phys. 51 (2010) 103504, 28 pp [MR2761318, ISI-SCI]
 • Lê, U.V.: A general mathematical model from the collision between a free-fall hammer of a pile-driver and an elastic pile. Nonlinear Anal. Real World Appl.11 (2010) 2930 – 2956. [MR2661957, ISI-SCIE]
 • Harjulehto, P.; Hasto, P.; Lê, U.V.; Nuortio, M.: Overview of differential equations with non-standard growth. Nonlinear Anal.72 (2010) 4551 – 4574. [MR2639204, ISI-SCI]
 • Lê, U.V.; Pascali, E.: Existence theorems for systems of nonlinear integro-differential equations. Ric. Mat. 58 (2009) 91-101. [MR2507795, SJR]

Danh sách đầy đủ các công trình toán: xem.

Dịch vụ

******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Lưu ý: Tại Bộ Môn Toán – ĐH Oulu, nghiên cứu sinh thuộc dự án do Viện Hàn Lâm Phần Lan tài trợ có chế độ đi hội nghị hàng năm. Tuy nhiên giáo sư hướng dẫn luôn khuyến khích (hay yêu cầu) nghiên cứu sinh phải tự nộp đơn xin tiền các nơi trước (được xem là các giải thưởng), khi nào xin không được thì mới xuất tiền dự án.