Posts Tagged ‘thông minh hay ngu đần’

Những điểm “nổi bật” về sự thông minh của đa số người Việt

Tháng Hai 12, 2012

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: