Posts Tagged ‘Stein Tønnesson’

Tranh luận giữa GS. Phạm Quang Tuấn và một học giả Na Uy về đường lưỡi bò

Tháng Một 30, 2012

Đọc tiếp »

Tranh luận với học gia Na Uy về đường lưỡi bò

Tháng Mười Một 18, 2011

Đọc tiếp »

Phát biểu lạ đời của hai học giả về đường lưỡi bò

Tháng Mười Một 18, 2011

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: