Posts Tagged ‘GS. Nguyễn Văn Tuấn’

Thói ngụy biện của người Việt

Tháng Mười Một 2, 2014

Thói ngụy biện của người Việt

 

 

Đọc tiếp »

Nỗi buồn của một vị giáo sư

Tháng Mười 21, 2012

Đọc tiếp »

Từ phụ bếp trở thành giáo sư

Tháng Tám 10, 2012

Từ phụ bếp trở thành giáo sư

Từ một chân phụ bếp rồi phụ tá trong bệnh viện để mưu sinh, Nguyễn Văn Tuấn đã tự vươn lên, trở thành Giáo sư, Tiến sĩ, là nhà nghiên cứu khoa học giỏi về xương, dịch tễ học.

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: