Posts Tagged ‘Bài thuốc quý’

Rượu tỏi – Một bài thuốc quý của thế giới

Tháng Hai 20, 2015

Tỏi là gia vị đầu tay, nhân dân ta ai cũng biết; là vị thuốc y học dân tộc lương y nào cũng biết. Tuy nhiên, rượu tỏi có xuất xứ Ai Cập thì chưa nhiều người biết.

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: