Giải trí

English

* Hình ảnh: Xem

* Linh tinh:

 • Bạn đã thực sự hiểu rằng thời gian tồn tại của bạn trên trái đất này ngắn ngủi nên bạn hãy nhẹ nhàng bước tới chưa?
 • Thù hận là con dao hai lưỡi. Nó có thể giết người khác và cũng có thể hại chính mình.
 • Con người ta sống ở trên đời, một trong những điều khó nhất là hiểu được chữ tình là đúng hay sai, là nên hay không nên. Tất cả đều nằm trong sự suy nghĩ của mình.
 • Hãy làm một con người đúng nghĩa ít nhất là trong ngày hôm nay, vì có ai chắc rằng ngày mai họ còn sống.
 • Vũ trụ hữu hạn hay vô hạn? Có bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ?
 • “Thanh liêm + chính trực + nóng nảy” khó thắng “xảo quyệt + gian tà”! Đó chỉ là tạm thời. Nhưng thắng cái gì? Thua cái gì? Bởi vì
 • Thân thể ta rồi sẽ thối rữa. Tâm hồn ta rồi sẽ bay cao? Bay về đâu? Về hành tinh khác? Với một dạng tồn tại khác?
 • Chung chạ với quỷ mà không thành quỷ thì có ngày sẽ bị quỷ “cắn”. Tốt nhất là nên tránh xa quỷ ra. Đối với quỷ thì đừng mong dùng “thuốc”
 • Cái đích cuối cùng mà mỗi chúng ta sẽ phải và chắc là sẽ phải đạt được là những chiếc quan tài! Tại sao trước khi đạt được cái đích này chúng ta không góp sức làm cho cộng đồng chúng ta tốt lên để chúng ta không phải hối tiếc trước khi đạt được cái đích cuối cùng?
 • Chúng ta nên khép lại quá khứ (không có nghĩa là phải quên hẳn), dù đau thương hay huy hoàng! Vấn đề quan trọng là hiện tại chúng ta như thế nào? (29.4.2012)
 • Hạnh phúc là gì? Đau khổ là gì? Tất cả chỉ là sự tưởng tượng tạm thời – What is happiness? What is misery? It is simply temporary imagination (2012/04/29)
 • Niềm vui của con người được chia làm hai phần. Phần con vui trên cái khổ của đồng loại, phần người vui khi đồng loại hạnh phúc. (5.5.2012)
 • Thói đời hay đen bạc? Không! Đó là cách ta trả nợ đời. Hãy xem: hài kịch

* Bài viết & sưu tầm: Xem

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***