Archive for the ‘Bằng cấp’ Category

Tiến sĩ: tuổi, số lượng hay chất lượng?

Tháng Chín 17, 2012

Bài này trích từ comment của tôi trong trao đổi qua email về các vấn đề tuổi tiến sĩ, số lượng tiến sĩ, số lượng giáo sự,…. Theo tôi chúng ta không nên mất thời gian cho những vấn đề như thế.

Tiến sĩ: tuổi, số lượng hay chất lượng?

Tôi không nghĩ chúng ta nên bàn những vấn đề như tuổi tiến sĩ, số lượng tiến sĩ, số lượng giáo sư,…, mà cứ nhìn vào công trình để nói (công trình có peer-review, chứ không phải kiểu lôm côm). Tiến sĩ mà không đăng được ít nhất một article trên một tạp chí peer-review thì ….. đủ “biết” rồi, tương tự cho giáo sư, phó giáo sư!

Làm nghiên cứu sinh là học để làm nghiên cứu chuyên nghiệp. Khi có đủ khả năng để có thể bắt đầu làm nghiên cứu thì sẽ được cấp bằng tiến sĩ. Như vậy, mang danh tiến sĩ mà không có peer-reviewed article nào sau vài năm bảo vệ tiến sĩ thì cụm từ “có thể bắt đầu làm nghiên cứu” có thể sẽ trở thành “có thể bắt đầu không làm nghiên cứu được”. Và khi đó những tiến sĩ như vậy cũng chỉ là “cái xác không hồn” về mặt khoa học.

Nhiều tiến sĩ bên Phần Lan phải đi bán hàng ở siêu thị vì không có peer-reviewed articles, trong khi đó ở một số nơi thì những tiến sĩ loại này lại là những “chuyên gia” hay “thủ trưởng” các cơ quan nghiên cứu, họ còn lên giọng giảng về “nghiên cứu” giống như trẻ con kể chuyện Tam Quốc. Nếu cứ như thế thì vẫn thế thôi.

Khi nào những người có học vị tiến sĩ và đang “làm nghiên cứu” biết ngượng khi họ không biết peer-reviewed articles là cái gì thì mới mong khá lên được.

TS. Lê Văn Út

***********************************

Bài viết và trích dẫn trên báo Việt Nam: Xem

Tổng hợp bài viết và trích dẫn trên các báo: Xem

Tất cả bài viết và sưu tầm: Xem

Đại học hay không phải đại học?

Tháng Tư 21, 2012

Đọc tiếp »

Bằng dỏm ở Phần Lan: bị điều tra lập tức và có thể phải ngồi tù

Tháng Một 10, 2012

Đọc tiếp »

Cải cách toàn diện để phát triển đất nước

Tháng Mười 27, 2011
Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam

Đọc tiếp »

Thông báo

Tháng Mười 21, 2011

Đọc tiếp »

Bằng cấp (trước 20.10.2011)

Tháng Chín 23, 2011

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: