Giữ dáng sau khi sinh

Kinh nghiệm giữ dáng sau khi sinh:

 • 6 chai thuốc Tây Tabame: ngày tắm ngày nghỉ
 • 10 chai thuốc Tàu: Hoạt huyết, bổ huyết; uống theo hướng dẫn
 • Thuốc xông: ngày hai lần sáng, chiều; nấu nước xông toàn thân (chừa mặt) trong 1 tháng:
  • 1 kg ngãi cứu
  • 1 kg bạc hà
  • 1 kg kinh giới
  • 1 kg quế chi
 • Nghệ tươi giã lấy nước thoa da 1 tháng

(Sưu tầm)