Archive for Tháng Tư 2013

Tâm thiền và tâm bãi phân trâu

Tháng Tư 7, 2013

Trong lúc đi truyền đạo tại một làng nọ, một vị thiền sư gặp một vị học gia. Vị học gia là người có học vị rất cao và cũng có địa vị cao trong làng.

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: