Sao lại thiếu giáo sư?

Bài đã được đăng trên VietNamNet: Việt Nam có thiếu giáo sư?

Sao lại thiếu giáo sư?

—- o0o —

Giáo sư ở các nước phát triển

Tại nhiều đại học ở các nước phát triển, giáo sư (gọi chung cho các bậc giáo sư khác khau) là bậc khoa bảng cao nhất dành cho những người làm các công tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy. Giáo sư không được xem là một phẩm hàm, mà là một chức vụ hay vị trí gắn liền với công việc mà một giáo sư phải làm như đã nêu. Đối với một ứng viên giáo sư, ngoài nhiều tiêu chuẩn cần phải đạt thì hai tiêu chuẩn thường được xem xét đầu tiên là thành tích nghiên cứu khoa học theo các chuẩn mực quốc tế và khả năng thu hút kinh phí nghiên cứu thông qua các đề tài khoa học từ các quỹ quốc gia và quốc tế.

Có thể nói uy tín khoa học của giáo sư và uy tín của đại học ở các nước này giống như “môi với răng”. Năng lực nghiên cứu của giáo sư quyết định chất lượng đào tạo của đại học. Không ngạc nhiên khi sinh viên trên thế giới chấp nhận trả hàng chục ngàn đô la mỗi năm để theo học các đại học như Harvard, Cambridge, Stanford, MIT, v.v. Nguyên nhân chính chắc có lẽ là vì những đại học này có những giáo sư lừng danh.

Mỗi bộ môn hay mỗi hướng nghiên cứu ở các đại học của các nước phát triển thường có ít nhất một giáo sư, là chuyên gia có uy tín cao chẳng những trong nước mà còn trên cả thế giới về lĩnh vực chuyên môn đó. Do đó, hầu hết họ được trả lương rất hậu; đương nhiên không bao giờ có chuyện “không sống được bằng lương”.

Mỗi khi một đại học ở các nước phát triển muốn tìm một người đứng đầu về một lĩnh vực chuyên môn thì họ tuyển giáo sư một cách công khai, và thông thường thì họ kêu gọi ứng viên trên toàn cầu. Việc này về hình thức cũng khá giống với việc tuyển trưởng phòng chuyên môn trong một công ty, xí nghiệp. Quy trình xét tuyển giáo sư của các đại học ở các nước phát triển xin được bàn sau. Vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là “thiếu thì tuyển”, và khái niệm “thiếu giáo sư” rất ít (nếu không muốn nói là không) được nhắc đến. Vấn đề mà các đại học này quan tâm là lực lượng giáo sư họ tuyển có đủ uy tín như họ mong muốn hay không, có phải là những chuyên gia có uy tín trên thế giới hay không, và sau khi được tuyển thì những giáo sư này có thể duy trì được năng lực nghiên cứu của họ hay không.

Khi một người giữ chức giáo sư chuyển sang công tác khác hay về hưu  thì người đó không còn được xem là giáo sư nữa, có chăng thì họ có thể mang những danh có tính danh dự.

Giáo sư ở một số nước đang phát triển và những điều cần lưu ý

Ngược lại, ở một số nước đang phát triển thì khái niệm giáo sư phần nào bị hiểu chưa đúng bản chất của nó. Người ta xem giáo sư là một phẩm hàm, có giá trị sử dụng suốt đời, kể cả khi về hưu. Phẩm hàm này được phong tặng bởi nhà nước, thông qua các hội đồng xét duyệt cấp nhà nước. Tuy quá trình xét duyệt phải qua nhiều công đoạn, nhưng quá trình này gần như ngoài sự kiểm soát của các đại học (cho dù các đại học có tham gia “hội đồng cơ sở”). Gần đây thì quy trình này có thay đổi chút ít: hội đồng nhà nước chứng nhận ứng viên đủ khả năng làm giáo sư, sau đó các đại học sẽ bổ nhiệm giáo sư theo nhu cầu.

Tuy sự thay đổi này nghe có phần giống quy trình bổ nhiệm giáo sư ở những nước đang phát triển, nhưng về bản chất thì không hẳn như vậy. Các đại học không được toàn quyền tuyển giáo sư cho chính mình. Điều này dẫn đến tình trạng “khủng hoảng thiếu giáo sư”, và các đại học hoàn toàn bị động.

Số lượng và chất lượng giáo sư quyết định chất lượng của một đại học. Như vậy, một khi các đại học không tự chủ được nguồn giáo sư cho chính họ thì họ không thể quyết định được chất lượng của chính họ (?!). Đây là một thực tế không nên có, nhất là trong quá trình tự chủ hóa đại học hay tiến trình xây dựng các đại học nghiên cứu.

Đã đến lúc các nước đang phát triển nên xem giáo sư chỉ là một chức vụ về chuyên môn gắn liền với công việc và trách nhiệm, chứ không phải là một phẩm hàm hay một món đồ trang sức nhằm làm phong phú thêm “uy tín” của bản thân. Nên để cho các đại học tự tuyển chọn giáo sư cho chính họ. Các đại học tự quyết định chất lượng của họ thông qua đội ngũ giáo sư mà họ xây dựng. Cũng không nên cào bằng chức vụ giáo sư đối với tất cả các đại học; uy tín của một giáo sư nên được gắn liền với uy tín của đại học và thành tích khoa học của họ.

Các cơ quan quản lí đại học nên quản lí chặt đầu ra của các đại học (kết quả nghiên cứu và đào tạo, bên cạnh nhiều chỉ số khác), hơn là khống chế không cho họ tự tuyển chọn đội ngũ giáo sư. Nếu làm như thế thì các cơ quan nói trên sẽ không phải sa đà quá nhiều vào công việc của các đại học, và khi đó họ sẽ chỉ là những người thổi còi chứ không phải “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Cũng có thể sẽ có lí luận cho rằng nếu để các đại học tự tuyển giáo sư thì sẽ không còn tình trạng “thiếu giáo sư”, nhưng sẽ gây ra tình trạng “loạn giáo sư”. Thật ra nếu khái niệm giáo sư được hiểu đúng bản chất của nó thì sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẻ chúng ta lại kêu “loạn trưởng phòng” ở các công ty, xí nghiệp? Như đã nói, vấn đề là chúng ta quản lí chất lượng của các đại học thông qua các tiêu chí đầu ra về nghiên cứu, đào tạo, v.v., chứ không phải quản lí số lượng giáo sư của họ.

Tiến sĩ Lê Văn Út

**************************

TRÊN BÁO VIETNAMNET

***

Việt Nam có thiếu giáo sư?

– Thống kê mới đây của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay, tỉ lệ giảng viên giáo sư (GS) là 1%, tỉ lệ phó GS 4,5%. Con số này hiện tại đang rất khiêm tốn so với các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore khi tỉ lệ GS của họ đã đạt trên 10% và trung bình mỗi bộ môn của họ đều có 2-3 GS.

 

Trong khi tính toán của Bộ GD-ĐT, tỉ lệ GS, PGS trong các cơ sở giáo dục ĐH phải đạt lần lượt 15% và 35% mới đáp ứng nhu cầu đào tạo của đất nước. Về vấn đề này, VietNamNet giới thiệu bài viết của TS Lê Văn Út.

Ảnh Lê Anh Dũng

GS ở các nước phát triển

Tại nhiều ĐH ở các nước phát triển, GS (gọi chung cho các bậc GS khác khau) là bậc khoa bảng cao nhất dành cho những người làm các công tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy.

GS không được xem là một phẩm hàm, mà là một chức vụ hay vị trí gắn liền với công việc mà một GS phải làm.

Đối với một ứng viên GS, ngoài nhiều tiêu chuẩn cần phải đạt thì hai tiêu chuẩn thường được xem xét đầu tiên là thành tích nghiên cứu khoa học theo các chuẩn mực quốc tế và khả năng thu hút kinh phí nghiên cứu thông qua các đề tài khoa học từ các quỹ quốc gia và quốc tế.

Có thể nói uy tín khoa học của GS và uy tín của ĐH ở các nước này giống như “môi với răng”. Năng lực nghiên cứu của GS quyết định chất lượng đào tạo của ĐH. Không ngạc nhiên khi sinh viên trên thế giới chấp nhận trả hàng chục ngàn đô la mỗi năm để theo học các ĐH như Harvard, Cambridge, Stanford, MIT, v.v.

Nguyên nhân chính chắc có lẽ là vì những ĐH này có những GS lừng danh.

Mỗi bộ môn hay mỗi hướng nghiên cứu ở các ĐH của các nước phát triển thường có ít nhất một GS, là chuyên gia có uy tín cao chẳng những trong nước mà còn trên cả thế giới về lĩnh vực chuyên môn đó. Do đó, hầu hết họ được trả lương rất hậu; đương nhiên không bao giờ có chuyện “không sống được bằng lương”.

Mỗi khi một ĐH ở các nước phát triển muốn tìm một người đứng đầu về một lĩnh vực chuyên môn thì họ tuyển GS một cách công khai, và thông thường thì họ kêu gọi ứng viên trên toàn cầu. Việc này về hình thức cũng khá giống với việc tuyển trưởng phòng chuyên môn trong một công ty, xí nghiệp.

Quy trình xét tuyển GS của các ĐH ở các nước phát triển xin được bàn sau. Vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là “thiếu thì tuyển”, và khái niệm “thiếu GS” rất ít (nếu không muốn nói là không) được nhắc đến.

Vấn đề mà các ĐH này quan tâm là lực lượng GS họ tuyển có đủ uy tín như họ mong muốn hay không, có phải là những chuyên gia có uy tín trên thế giới hay không, và sau khi được tuyển thì những GS này có thể duy trì được năng lực nghiên cứu của họ hay không.

Khi một người giữ chức GS chuyển sang công tác khác hay về hưu thì người đó không còn được xem là GS nữa, có chăng thì họ có thể mang những danh có tính danh dự.

Sự khác biệt

Ngược lại, ở một số nước đang phát triển thì khái niệm GS phần nào bị hiểu chưa đúng bản chất của nó. Người ta xem GS là một phẩm hàm, có giá trị sử dụng suốt đời, kể cả khi về hưu. Phẩm hàm này được phong tặng bởi nhà nước, thông qua các hội đồng xét duyệt cấp nhà nước.

Tuy quá trình xét duyệt phải qua nhiều công đoạn, nhưng quá trình này gần như ngoài sự kiểm soát của các ĐH (cho dù các ĐH có tham gia “hội đồng cơ sở”). Gần đây thì quy trình này có thay đổi chút ít: Hội đồng nhà nước chứng nhận ứng viên đủ khả năng làm GS, sau đó các ĐH sẽ bổ nhiệm GS theo nhu cầu.

Sự thay đổi này nghe có phần giống quy trình bổ nhiệm GS ở những nước đang phát triển, nhưng về bản chất thì không hẳn như vậy. Các ĐH không được toàn quyền tuyển GS cho chính mình. Điều này dẫn đến tình trạng “khủng hoảng thiếu GS”, và các ĐH hoàn toàn bị động.

Số lượng và chất lượng GS quyết định chất lượng của một ĐH. Như vậy, một khi các ĐH không tự chủ được nguồn GS cho chính họ thì họ không thể quyết định được chất lượng của chính họ (?!). Đây là một thực tế không nên có, nhất là trong quá trình tự chủ hóa ĐH hay tiến trình xây dựng các ĐH nghiên cứu.

Đã đến lúc các nước đang phát triển nên xem GS chỉ là một chức vụ về chuyên môn gắn liền với công việc và trách nhiệm, chứ không phải là một phẩm hàm hay một món đồ trang sức nhằm làm phong phú thêm “uy tín” của bản thân. Nên để cho các ĐH tự tuyển chọn GS cho chính họ. Các ĐH tự quyết định chất lượng của họ thông qua đội ngũ GS mà họ xây dựng. Cũng không nên cào bằng chức vụ GS đối với tất cả các ĐH; uy tín của một GS nên được gắn liền với uy tín của ĐH và thành tích khoa học của họ.

Các cơ quan quản lí ĐH nên quản lí chặt đầu ra của các ĐH (kết quả nghiên cứu và đào tạo, bên cạnh nhiều chỉ số khác), hơn là khống chế không cho họ tự tuyển chọn đội ngũ GS. Nếu làm như thế thì các cơ quan nói trên sẽ không phải sa đà quá nhiều vào công việc của các ĐH, và khi đó họ sẽ chỉ là những người thổi còi chứ không phải “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Cũng có lí luận cho rằng nếu để các ĐH tự tuyển GS thì sẽ không còn tình trạng “thiếu GS”, nhưng sẽ gây ra tình trạng “loạn GS”. Thật ra nếu khái niệm GS được hiểu đúng bản chất của nó thì sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẽ chúng ta lại kêu “loạn trưởng phòng” ở các công ty, xí nghiệp?

Tiến sĩ Lê Văn Út

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/91335/viet-nam–sao-lai-thieu-giao-su-.html

***********************************

Bài viết và trích dẫn trên báo Việt Nam: Xem

Tổng hợp bài viết và trích dẫn trên các báo: Xem

Tất cả bài viết và sưu tầm: Xem

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: