Archive for Tháng Tám 2012

Từ phụ bếp trở thành giáo sư

Tháng Tám 10, 2012

Từ phụ bếp trở thành giáo sư

Từ một chân phụ bếp rồi phụ tá trong bệnh viện để mưu sinh, Nguyễn Văn Tuấn đã tự vươn lên, trở thành Giáo sư, Tiến sĩ, là nhà nghiên cứu khoa học giỏi về xương, dịch tễ học.

Đọc tiếp »

%d bloggers like this: