Cần “đánh trả” những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc về “chủ quyền” Hoàng Sa và Trường Sa

************

*******************

************

Lưu ý: Bài viết đã được Báo Khoa Học & Đời Sống đưa tin. Xin xem chi tiết ở cuối bài. Bài này được viết chung với bạn Lê Thị Minh Hiếu (Khoa Giáo Dục, ĐH Oulu).

*

Cn “đánh trả” những tuyên truyn sai trái ca Trung Quc v “ch quyn” Hoàng Sa và Trường Sa   

 

Thời gian gần đây, nhiều học giả đã đưa ra các giải pháp quan trọng trong việc đòi lại Hoàng Sa đã bị Trung Quốc (TQ) cưỡng chiếm như xác lập chủ quyền, đấu tranh ngoại giao, lập cơ quan chuyên trách, chiến lược 3 công khai, gắn Hoàng Sa với tranh chấp Biển Đông,…

Trong bài viết này chúng tôi xin bàn về một biện pháp quan trọng: Cn “đánh trả” những tuyên truyn sai trái ca Trung Quc v “ch quyn” Hoàng Sa và Trường Sa. Việc này được thực hiện bằng việc vận động quốc tế, phản biện và bác bỏ kịp thời những tuyên truyền sai trái của TQ và xuất bản ấn phẩm khoa học trên các tạp chí và báo tiếng Anh về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Thủ đoạn của TQ trong thời gian qua là (1) tổ chức cho các học giả của họ đi tuyên truyền về “chủ quyền” của họ đối với Hoàng Sa và Trường Sa tại các nước, (2) tăng cường công bố các bài viết, các bài báo khoa học trên các tạp chí, báo tiếng Anh về vấn đề này. Nghiêm trọng là TQ đã buộc các nhà khoa học của họ chèn “đường lưỡi bò” (ĐLB) phi pháp, một yêu sách “chủ quyền” đối với Hoàng Sa và Trường Sa của TQ vào các ấn phẩm khoa học.

Những thủ đoạn trên đã làm không ít người nước ngoài hiểu sai về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, và tỏ thái độ “chia sẻ” với tuyên bố của TQ về ĐLB. Bản đồ của TQ với ĐLB phi pháp đã xuất hiện nhiều nơi. Những diễn biến này không có lợi cho việc đòi lại Hoàng Sa cũng như khẳng định chủ quyền đối với Trường Sa của Việt Nam. Trước tình hình này, chúng ta cần:

 1. Cảnh giác phát hiện và phản biện kịp thời giọng điệu tuyên truyền sai trái của học giả TQ tại các hội thảo về tranh chấp Biển Đông trong và ngoài nước.
 2. Gửi thư phản đối khi phát hiện ĐLB trong các ấn phẩm khoa học hay bài viết trên báo chí.
 3. Có thư cảnh báo về tính phi pháp của ĐLB và thủ đoạn của TQ gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, nhà xuất bản,… những nơi mà ĐLB có thể xuất hiện. Cũng cần kêu gọi sự tham gia của các nước trong khu vực.
 4. Thực hiện các nghiên cứu một cách bài bản đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó công bố bài viết, công trình khoa học về vấn đề này trên các tạp chí khoa học quốc tế, báo tiếng Anh.

Làm được những việc trên, chúng ta có thể “lật tẩy” và “đánh trả” hành động tuyên truyền sai trái của TQ đối với vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Đây cũng là cách để chúng ta khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa trên phạm vi toàn cầu. Làm như thế thì việc đòi lại Hoàng Sa sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Trong thời gian qua, vài tri thức Việt đã có những phản biện kịp thời đối với các giọng điệu tuyên truyền sai trái của TQ về Hoàng Sa và Trường Sa. Tri thức Việt trong và ngoài nước đã gửi thư phản đối những nơi có ĐLB xuất hiện và đã mang lại một số kết quả to lớn.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều công bố khoa học hay bài viết về chủ quyền trên Biển Đông trên các tạp chí khoa học hay báo quốc tế. Rất mong các cơ quan khoa học cũng như các nhà khoa học trong nước lưu tâm hơn về vấn đề này.

Theo chúng tôi được biết, TS. Nguyễn Hồng Thao là người Việt Nam có công trình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đăng trên tạp chí ISI “Ocean Development & International Law” (ODIL).

Chia sẻ với chúng tôi, TS. Nguyễn Hồng Thao cho biết: “Đúng là các bài viết ca tác gi Vit Nam v Hoàng Sa, Trường Sa còn rt ít. Chúng ta kêu nhiu nhưng nghiên cu lp lun cht ch thì còn có vn đ. Việc thiếu các bài viết cht lượng, bo đm tính khoa hc bng tiếng Anh trên các tp chí quc tế không có li cho cuc đu tranh chung”.

Ông cũng cho biết thêm: “Rt bun là trong khi rt nhiu hc gi TQ viết v ĐLB, bo v ĐLB trên ODIL, mt tp chí quốc tế v lut bin, thm chí trong mt s có hai ba bài từ TQ thì các hc gi Việt Nam còn ít tiếp cn hay không đ ý đến lĩnh vc này. Gn đây tôi và anh Nguyn Đăng Thng có viết bài phn bác ĐLB trên ODIL. Có l đó là bài đu tiên các hc gi Vit Nam viết v ĐLB trên ODIL. Tôi cũng rt mong các nhà khoa hc Vit Nam chú ý nhiu hơn na, có nhiu bài v Hoàng Sa, Trường Sa hơn na, đóng góp vào công cuc bo v ch quyn bin đo đt nước.”

Cũng xin nói thêm, đã có một số tác giả người Việt ở nước ngoài có bài viết rất giá trị về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa trên các báo tiếng Anh. Chúng tôi sẽ có một bài viết riêng về vấn đề này trong thời gian tới.

TS. Lê Văn Út, Lê Thị Minh Hiếu (ĐH Oulu, Phần Lan)

url: https://levanut.wordpress.com

********

BÁO CHÍ  ĐƯA TIN

********

*

*

*

*

Buồn vì Việt Nam ít công bố về Hoàng Sa, Trường Sa!

13/12/2011 10:10:30

– Đấu tranh chống lại những tuyên truyền sai sự thật của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam phải được thực hiện bằng việc vận động quốc tế, phản biện và bác bỏ kịp thời những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc và xuất bản ấn phẩm khoa học trên các tạp chí và báo tiếng Anh về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

LTS: Thời gian gần đây, nhiều học giả đã đưa ra các giải pháp quan trọng về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bài viết dưới đây, hai tác giả từ ĐH Oulu,  Phần Lan bàn về khía cạnh đấu tranh lại với những tuyên truyền sai sự thật của Trung Quốc về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bằng khoa học. Bee.net.vn xin đăng bài viết dưới đây mong muốn cung cấp thêm một góc nhìn mới về vấn đề này. Bài viết không thể hiện quan điểm của tòa soạn.

Trong thời gian qua, các học giả của Trung Quốc đi tuyên truyền về “chủ quyền” của họ đối với Hoàng Sa và Trường Sa tại các nước. Họ cũng tăng cường công bố các bài viết, các bài báo khoa học trên các tạp chí, báo tiếng Anh về vấn đề này. Nghiêm trọng hơn là các nhà khoa học Trung Quốc đã chèn “đường lưỡi bò” phi pháp, một yêu sách “chủ quyền” đối với Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc vào các ấn phẩm khoa học.

Những hành động trên đã làm không ít người nước ngoài hiểu sai về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Bản đồ của Trung Quốc với “đường lưỡi bò” phi pháp đã xuất hiện nhiều nơi. Trước tình hình này, chúng ta cần:

1. Cảnh giác phát hiện và phản biện kịp thời giọng điệu tuyên truyền sai trái của học giả Trung Quốc tại các hội thảo về tranh chấp Biển Đông trong và ngoài nước.

2. Gửi thư phản đối khi phát hiện “đường lưỡi bò” trong các ấn phẩm khoa học hay bài viết trên báo chí.

3. Có thư cảnh báo về tính phi pháp của đường lưỡi bò và hành động sai trái của các học giả Trung Quốc gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng, nhà xuất bản,… những nơi mà “đường lưỡi bò” có thể xuất hiện. Cũng cần kêu gọi sự tham gia của các nước trong khu vực.

4. Thực hiện các nghiên cứu một cách bài bản đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sau đó công bố bài viết, công trình khoa học về vấn đề này trên các tạp chí khoa học quốc tế, báo tiếng Anh.

TIN LIÊN QUAN

Làm được những việc trên, chúng ta có thể “lật tẩy” và “đánh trả” hành động tuyên truyền sai trái của Trung Quốc đối với vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Đây cũng là cách để chúng ta khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian qua, vài tri thức Việt đã có những phản biện kịp thời đối với các giọng điệu tuyên truyền sai trái của TQ về Hoàng Sa và Trường Sa. Tri thức Việt trong và ngoài nước đã gửi thư phản đối những nơi có “đường lưỡi bò” xuất hiện và đã mang lại một số kết quả to lớn.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều công bố khoa học hay bài viết về chủ quyền trên Biển Đông trên các tạp chí khoa học hay báo quốc tế. Rất mong các cơ quan khoa học cũng như các nhà khoa học trong nước lưu tâm hơn về vấn đề này.

Theo chúng tôi được biết, TS. Nguyễn Hồng Thao là người Việt Nam có công trình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa đăng trên tạp chí ISI “Ocean Development & International Law” (ODIL).

Chia sẻ với chúng tôi, TS. Nguyễn Hồng Thao cho biết: “Đúng là các bài viết của tác giả Việt Nam về Hoàng Sa, Trường Sa còn rất ít. Chúng ta kêu nhiều nhưng nghiên cứu lập luận chặt chẽ thì còn có vấn đề. Việc thiếu các bài viết chất lượng, bảo đảm tính khoa học bằng tiếng Anh trên các tạp chí quốc tế không có lợi cho cuộc đấu tranh chung”.

Ông cũng cho biết thêm: “Rất buồn là trong khi rất nhiều học giả Trung  Quốc viết về “đường lưỡi bò”, bảo vệ “đường lưỡi bò” trên ODIL, một tạp chí quốc tế về luật biển, thậm chí trong một số có hai ba bài từ Trung Quốc thì các học giả Việt Nam còn ít tiếp cận hay không để ý đến lĩnh vực này. Gần đây tôi và anh Nguyễn Đăng Thắng có viết bài phản bác “đường lưỡi bò” trên ODIL. Có lẽ đó là bài đầu tiên các học giả Việt Nam viết về ĐLB trên ODIL. Tôi cũng rất mong các nhà khoa học Việt Nam chú ý nhiều hơn nữa, có nhiều bài về Hoàng Sa, Trường Sa hơn nữa, đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.”

Cũng xin nói thêm, đã có một số tác giả người Việt ở nước ngoài có bài viết rất giá trị về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa trên các báo tiếng Anh. Chúng tôi sẽ có một bài viết riêng về vấn đề này trong thời gian tới.

TS. Lê Văn Út, Lê Thị Minh Hiếu (ĐH Oulu, Phần Lan)

http://bee.net.vn/channel/2981/201112/Thang-loi-tren-Science-gioi-khoa-hoc-VN-can-lam-gi-tiep-1819486/

14 Comments »

 1. […] vô lí của Trung Quốc về “chủ quyền” của họ trên Biển Đông thông qua “giấc mộng” đường lưỡi bò phi pháp. Bản đồ thể hiện yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đăng trên Science […]

 2. […] Cho đến nay Việt Nam đã có ít nhất 03 công trình về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa trên tạp chí quốc tế ISI “Ocean Development & International Law” do nhóm nghiên […]

 3. […] Blog TS Lê Văn Út, ĐH Oulu-Phần Lan – Như tin đã đưa, một lá thư phản đối về đường lưỡi bò phi lý của GS Phạm Quang Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) và một số tri thức Việt đã được tạp chí Science công bố sau nhiều lần trì hoãn. Đây là một thắng lợi to lớn của tri thức Việt trong quá trình “đánh trả” kiểu tuyên truyền vô lí của Trung Quốc về “chủ quyền” của họ trên Biển Đông thông qua “giấc mộng” đường lưỡi bò phi pháp. […]

 4. […] Như tin đã đưa, một lá thư phản đối về đường lưỡi bò phi lý của GS Phạm Quang Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) và một số tri thức Việt đã được tạp chí Science công bố sau nhiều lần trì hoãn. Đây là một thắng lợi to lớn của tri thức Việt trong quá trình “đánh trả” kiểu tuyên truyền vô lí của Trung Quốc về “chủ quyền” của họ trên Biển Đông thông qua “giấc mộng” đường lưỡi bò phi pháp. […]

 5. […] Như tin đã đưa, một lá thư phản đối về đường lưỡi bò phi lý của GS Phạm Quang Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) và một số tri thức Việt đã được tạp chí Science công bố sau nhiều lần trì hoãn. Đây là một thắng lợi to lớn của tri thức Việt trong quá trình “đánh trả” kiểu tuyên truyền vô lí của Trung Quốc về “chủ quyền” của họ trên Biển Đông thông qua “giấc mộng” đường lưỡi bò phi pháp. […]

 6. […] Như tin đã đưa, một lá thư phản đối về đường lưỡi bò phi lý của GS Phạm Quang Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) và một số tri thức Việt đã được tạp chí Science công bố sau nhiều lần trì hoãn. Đây là một thắng lợi to lớn của tri thức Việt trong quá trình “đánh trả” kiểu tuyên truyền vô lí của Trung Quốc về “chủ quyền” của họ trên Biển Đông thông qua “giấc mộng” đường lưỡi bò phi pháp. […]

 7. […] Như tin đã đưa, một lá thư phản đối về đường lưỡi bò phi lý của GS Phạm Quang Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) và một số tri thức Việt đã được tạp chí Science công bố sau nhiều lần trì hoãn. Đây là một thắng lợi to lớn của tri thức Việt trong quá trình “đánh trả” kiểu tuyên truyền vô lí của Trung Quốc về “chủ quyền” của họ trên Biển Đông thông qua “giấc mộng” đường lưỡi bò phi pháp. […]

 8. […] mặt các ‘học giả lưỡi bò’ của Trung Quốc thông qua tạp chí Science + Cần “đánh trả” những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc về “chủ quyề… anhbasam Tài liệu về trận Hải chiến Hoàng Sa do Trung Quốc công bố + […]

 9. 9
  dat Says:

  Xin hỏi TS Út, có phải TS. Nguyễn Hồng Thao là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Malaysia không?

  http://vietnamembassy-malaysia.org/index.php/vi/di-s-quan-vit-nam-ti-malaysia

 10. […] 13h30′: – Thắng lợi trên Science, giới khoa học VN cần làm gì tiếp? (Bee).  – Cần “đánh trả” những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc về “chủ quyền… (Lê Văn Út). – 4 ‘tử huyệt’ phá tan ảo vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông […]

 11. […] 13h30′: – Thắng lợi trên Science, giới khoa học VN cần làm gì tiếp? (Bee).  – Cần “đánh trả” những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc về “chủ quyền… (Lê Văn Út). – 4 ‘tử huyệt’ phá tan ảo vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông […]

 12. […] Thắng lợi trên Science, giới khoa học VN cần làm gì tiếp? (Bee).  – Cần “đánh trả” những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc về “chủ quyền… (Lê Văn […]

 13. […] Thắng lợi trên Science, giới khoa học VN cần làm gì tiếp? (Bee).  – Cần “đánh trả” những tuyên truyền sai trái của Trung Quốc về “chủ quyền… (Lê Văn […]


RSS Feed for this entry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: